EndemolShine for Kids

ESFK rent voor METAKIDS
Normal 248bbd9f156a013a0dde49f68dff9f0d8205815d
van totaal € 2.000 (158%)
Team is afgesloten

Op initiatief van onze medewerkers zag in 2003 de Stichting EndemolShine for Kids het levenslicht, waarmee wij kindertelevisie in academische ziekenhuizen ondersteunen. EndedmolShine for Kids richt zich ook op andere doelen en projecten die ten goede komen aan (langdurig zieke) kinderen.

Daarom willen wij ook bijdrage leveren aan METAKIDS om metabole ziekten behandelaar te maken. Om dit mogelijk te maken is veel geld voor onderzoek nodig. Samen met het personeel van EndemolShine voeren we daarom actie. Ook EndemolShine for Kids rent voor METAKIDS