Run for their future

Onderzoek is de enige manier om metabole ziekten te stoppen

Nog te gaan

van totaal € 2.000 (0%)

Er zijn in Nederland 10.000 gezinnen waarin één of meerdere kinderen lijden aan een metabole ziekte, waaronder onze gezinnen. Veel metabole ziektes zitten nog niet in de hielprik; dit is noodzakelijk om snel een behandeling te kunnen starten. Daarnaast is er nog onvoldoende bekend over het verdere beloop van de ziekte gedurende het leven van de kinderen. Deze onzekerheid geldt ook voor onze kinderen met MCADD. Daarom lopen wij (Jenny, Maas en Lara) de Dam tot Dam om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar alle metabole ziektes, zodat metabole ziektes niet meer doodsoorzaak nummer 1 is bij kinderen.